Huisreglement


 • Wij verzoeken u eerst te douchen voor het gebruik van de saunafaciliteiten.
 • Vanwege hygiënische redenen verzoeken wij u een grote handdoek te leggen in de sauna's en in de relax meubelen. U kan zelf de handdoeken meebrengen of deze kunnen gehuurd worden aan de balie, evenals de badjassen.
 • Voor de veiligheid is het verplicht slippers te dragen. Indien u er zelf geen heeft kunnen deze aangekocht worden aan de balie.
 • Het is verboden te springen in het zwembad of te lopen in de units.
 • Het is verboden zelf producten toe te voegen in de faciliteiten.
 • Het is verboden eigen drank of voeding mee te brengen.
 • Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen begeleider.
 • De klant dient rekening te houden met de gereserveerde tijdstippen:

Het einde van de verhuring wordt niet gewijzigd omwille van een te late aankomst van de klant, zodat de volgende klanten ook op tijd de unit kunnen betreden en zodat wij onze tijd behouden om alles te reinigen. Bij een reservering verplicht de klant zich ertoe het einduur te respecteren en de ruimte punctueel op dat tijdstip te verlaten. 

Wij rekenen een boete van 15 euro per 10 minuten aan bij het niet naleven van deze regel.

 • Afspraken kunnen tot 48 uur voor de gemaakte reservatie geannuleerd worden. Bij annulering binnen de 48 uur dient de verhuring volledig betaald te worden.
 • Voorschotten worden nooit terug betaald. Indien tijdig geannuleerd (minimum 48u van te voren) blijft het voorschot geldig voor een volgende reservatie. Indien niet tijdig verwittigd bent u het voorschot kwijt.
 • Wanneer u verstek laat voor uw reservatie dient u onmiddellijk 100% van de door u gemaakte reservatie over te maken op ons rekeningnummer. Indien wij binnen 7 dagen uw betaling niet hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt om een extern incasso bureau in te schakelen. De bijkomende interesten a rato 12% per jaar, alsook een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 75 euro zullen u tevens worden aangerekend.
 • Roken in de units is verboden, dit kan enkel buiten op het dakterras van unit Sphinx.
 • Wanneer een klant schade aanricht of zaken ontvreemdt in de units, is hij of zij verplicht deze te vergoeden.
 • L'eau Cristal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade.